Detektory na dziale obróbki cieplnej

Detektory na dziale obróbki cieplnej

Zakłady produkcyjne, które posiadają proces obróbki cieplnej, są szczególnie narażone na wycieki różnego typu gazów technologicznych. Szczególnie zagrożone są obszary gdzie realizowane jest węgloazotowanie stali w piecach taśmowych. Należy zatem dbać na takich obszarach o szkolenie pracowników oraz sprawny i jakościowo bardzo dobry sprzęt.

Jakie zagrożenia są związane z procesem węgloazotowania w piecu taśmowym?

Najgorszą sytuacją, jaka może się wydarzyć, jest eksplozja pieca związana z jego rozszczelnieniem oraz zapalenie się oleju hartowniczego. Są to jednak sytuacje skrajne. Innymi niebezpiecznymi sytuacjami są wycieki gazów technologicznych oraz gazów roboczych. Obróbka cieplna w piecach taśmowych (w odróżnieniu od komorowych), charakteryzuje się tym, że piec nie posiada w strefie wejścia oraz wyjścia stałych ścian. W strefie wejścia od otoczenia atmosferę pieca oddziela kurtyna ogniowa, a w strefie wyjścia kurtyna olejowa. Awarie kurtyn mogą powodować wycieki gazów procesowych. Gazami tymi są głównie tlenek węgla, dwutlenek węgla, wodór i azot. Gazy te powstają w wyniku rozkładu termicznego mediów takich jak propan, metanol i amoniak, które są doprowadzane do pieca i w rozgrzanej komorze rozpylane. Wyciek któregokolwiek z nich może być niezwykle niebezpieczny (zarówno gazów procesowych, jak i technologicznych), dlatego na każdym dziale obróbki cieplnej powinien oprócz stacjonarnej instalacji pomiarowo-ostrzegawczej znajdować się przenośny detektor gazu.

Przenośny detektor gazu

Przenośny detektor gazu, który będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, powinien być przede wszystkim detektorem certyfikowanym. Najlepiej, aby był w stanie mierzyć stężenia tlenku i dwutlenku węgla, amoniaku, metanolu i propanu. Co więcej, jako że będzie pracował w trudnym środowisku najlepiej, aby miał wytrzymałą obudowę i był odporny na wstrząsy i wysoką temperaturę. Detektory takie jak można się spodziewać, nie nalezą do tanich, ale są konieczne, a wręcz wymagane przez prawo. Ich brak w przypadku zaistnienia wypadku, może bardzo mocno działać na niekorzyść przedsiębiorcy.