Czy można się wyprowadzić z domu przed rozwodem?

Czy można się wyprowadzić z domu przed rozwodem?

Problemy w związku są trudne dla obu stron, dlatego wiele osób decyduje się na wyprowadzkę z domu, jeszcze zanim małżeństwo zostanie formalnie zakończone. Jednak czy to legalne i korzystne posunięcie? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba przede wszystkim poznać całą sytuację i potraktować ją w sposób indywidualny.

Wyprowadzka z domu a rozwód – co trzeba wiedzieć?

Przepisy prawa nie zabraniają wyprowadzenia się w trakcie postępowania rozwodowego. To podstawowa zasada. Sąd nie będzie winił małżonka, który opuścił wspólny dom na skutek zdrady, przemocy fizycznej oraz psychicznej albo innych powodów stanowiących ważną przyczynę zakończenia małżeństwa. Sytuacja kształtuje się inaczej, kiedy żadne przesłanki nie występowały, a wyprowadzka z domu i pozew rozwodowy nastąpiły niespodziewanie. Wtedy sąd bardzo często traktuje sprawę jako opuszczenie rodziny.

Należy pamiętać, że rozwód zostanie przyznany tylko w przypadku zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, które trzeba udowodnić. Sąd będzie miał ułatwione podjęcie decyzji, jeżeli małżonkowie już ze sobą nie mieszkają. Jednak przed podjęciem decyzji na temat wyprowadzi, warto omówić sprawę z pełnomocnikiem. Jeśli szukasz adwokata do rozwodów zajrzyj tu https://www.adwokat-cyranski.com/prawo-rodzinne-lodz.

Jak sąd może zinterpretować wyprowadzkę?

W przypadku, gdy jeden z małżonków wyprowadzi się z domu, a związek już od dawna nie istnieje, nie ponosi on odpowiedzialności za jego rozpad. Oznacza to, że jego wyprowadzka nie stała się przyczyną rozwodu, ale konsekwencją zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. W takiej sytuacji wina jest rozstrzygana na podstawie okoliczności wyprowadzki.

Jeżeli w małżeństwie występowała przemoc psychiczna albo fizyczna, nie należy się zastanawiać. Trzeba jak najszybciej opuścić wspólne miejsce zamieszkania. Wyprowadzka nie będzie traktowana jak przyczyna rozpadu małżeństwa, gdyż w związku dochodziło do naruszania granic cielesnych oraz psychicznych przez współmałżonka. W przypadku nadużywania alkoholu przez jedną ze stron istnieje duża szansa na Interwencję Rodzinną. Wtedy również można się wyprowadzić.

Decyzja sądu będzie zupełnie inna, kiedy wyprowadzka ze wspólnego domu stała się przyczyną rozpadu związku. Takie działanie nigdy nie wygląda dobrze w oczach wymiaru sprawiedliwości. Wyroki i interpretacje wskazują, że jest traktowana jako porzucenie małżonka i brak zainteresowania sprawami rodziny. Wtedy istnieje realna szansa na orzeczenie o winie strony, która opuściła dom.

Ostrożnie należy postępować również z zabieraniem rzeczy ze wspólnego domu, gdyż w wybranych sytuacjach działanie strony może zostać potraktowane jako kradzież.