Co charakteryzuje dobrego kierownika?

Co charakteryzuje dobrego kierownika?

Niektórzy specjaliści od biznesu mówią, że kierownikiem trzeba się urodzić. Rzeczywiście jest tak, że osoby z pewnymi cechami charakteru i umiejętnościami sprawdzą się bardzo dobrze na kierowniczym stanowisku, a inne się na nim w ogóle nie odnajdą.

Zdyscyplinowanie i dobra organizacja

Dobry kierownik powinien potrafić zarządzać nie tylko swoim czasem, ale także czasem ludźmi, którymi zarządza. Musi on wiedzieć ile czasu potrzeba na wykonanie pewnych działań, aby organizować i koordynować prace całego zespołu. Potrzebne są także pewne zdolność interpersonalne, które można zdobyć, uczęszczając na szkolenia z zarządzania zespołem.

Asertywność

Asertywność to nie tylko zdolność odmawiania. To również umiejętność wyrażania własnego zdania. Dobry kierownik powinien potrafić wypowiedzieć się na dany temat i obronić swoje stanowisko. Powinien również pamiętać, że każdy może mieć swoje zdanie i może je wypowiadać. Dzięki takim wspólnym rozmowom często w zespołach powstają unikatowe, najlepsze dla firmy rozwiązania.

Motywator

Osoba kierująca zespołem oprócz zarządzania zespołem powinna potrafić go także motywować. Odpowiednie zachęcanie do pracy, miła atmosfera, dobre słowo, a przede wszystkim znajomość celu firmy pozwoli pracownikom pracować przyjemnie i efektywnie. Kierownik może motywować na różne sposoby, np. oferując szkolenia, premie, awanse.

Empatia

Kierownik powinien wyróżniać się empatią. Nie chodzi o to, aby użalał się nad pracownikami, jednak powinien potrafić odczytać emocje swoich podwładnych w różnych sytuacjach. Na różnych ludzi działają różne sposoby motywowania. Jedni potrzebują bata nad głową, inni chwalenia. Dobry kierownik powinien potrafić określić jaki sposób postępowania dla danej osoby jest odpowiedni.

Odporny na stres

Osoba kierująca zespołem powinna być odporna na stres. Zarządzanie ludźmi, odpowiedzialność za swoich pracowników jest dość obciążająca i nie każdy potrafi sobie czymś takim poradzić. Ważne jest również, aby w momencie pojawienia się problemów potrafił trzeźwo myśleć i skupił się na jego rozwiązaniu

Szkolenia z zarządzania zespołem.

Osoba kierująca zespołem, oprócz znajomości specyfiki pracy zespołu, powinna być odpowiednio przeszkolona. Szkolenia z zarządzania zespołem dostarczają mnóstwo przydatnej wiedzy, która przydaje się przez cały czas kierowania zespołem i nie tylko.