3
1
7
2
8
4
5

JOHANNA JAEGER | HORIZONTAL QUESTIONS, CIRCULAR REPLIES

03.03 – 10.04.2016
Galeria Starter,  Andersa 13, Warszawa

 

Przedmiotem zainteresowań i badania Johanny Jaeger jest fotografia, która staje się punktem wyjścia do myślenia o przestrzeni oraz relacji widza wobec niej. Jaeger rozpatruje właściwości fotografii na kilku poziomach: eksperymentuje z jej cechami konstytutywnymi jak światło, czy czas. Posługuje się fotografią analogową, obcuje z procesem chemicznym powstawania obrazu oraz z materialnością medium, wykorzystuje w pracach właściwości emulsji światłoczułej. Wreszcie fascynuje ją sam moment przekształcania (poprzez fotografię i dzięki fotografii) rzeczywistości w obraz.

W działaniach Johanny Jaeger splatają się działania site specific, silnie podkreślające związki z architekturą przestrzeni z aktywnością fotograficzną oraz prezentacją fotografii w konstelacjach z obiektami. Przykładem takiego działania jest praca circular horizon składająca się z fotografii analogowej – tła, drewnianej podpórki i wypolerowanej stalowej kuli. W kuli balansującej na podporze odbija się przestrzeń galerii, natomiast w fotografii o tym samym tytule w kuli odbija się pracownia artystki.

Tytułowa instalacja horizontal questions, circular replies pełni funkcję horyzontu w przestrzeni galerii. Horyzont występuje tutaj w potrójnej roli jako element kompozycji występujący w fotografii, jako fizyczna, materialna granica i jako metafora percepcji w ogóle.

„Jednym z moich celów w fotografii  – mówi artystka – jest wykraczanie poza horyzont tego, co najbardziej oczekiwane i tworzenie alternatywnego spojrzenia na codzienne, zwykłe rzeczy.“

Wystawa Johanny Jaeger to pierwsza prezentacja jej twórczości w Polsce.

Johanna Jaeger  (ur. 1985) studiowała w Hunter College New York, Universität der Künste w Berlinie, Surikow Institut w Moskwie.

Więcej:  www.johannajaeger.de